Tecrübe edindiğim bilgileri paylaşmak mutluluk verdiği için buradayım. | www.linkedin.com/in/fadime-akdogan

Dijital kimliği tanımlayarak nerelerde kullandığımızdan bahsettim. Linkedin ve CV’ yi ayrıca ele alarak daha etkili hale getirmek için öneriler sundum.

https://earnado.com/

Kimlik TDK’de “Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu bağlamda dijital kimlik ise kullanıcıların farklı dijital ortamlarda kim olduklarını…

Birebir alışveriş bağımlılığını yaşamış birey olarak neler yaşadığımdan, işin psikolojik boyutundan ve kurtulmak için bulduğum çözümlerden bahsedeceğim.

Anadolu Ajansı

Bağımlılık;
bir maddenin veya davranışın olumsuz sonuçları olmasına rağmen ısrarla yapılması durumu
ya da
zevke neden olan madde veya davranışların artan miktarlarda tekrarlanmasıyla oluşan biyopsikososyal bir bozukluktur.

Alışveriş bağımlılığı ise benim…

Sınıf, iş, arkadaş, aile ortamında; kısacası topluluk içerisindeyken o topluluğun görüşüne katılmamanıza rağmen öyleymiş gibi davrandığınız oldu mu? Uydumculuk olarak adlandırılan bu durumu sosyal psikoloji açısından ele alalım.

Uydumculuk Nedir?

Bir diğer ismi ile “çevre baskısıdır”. Bireyin davranışlarını, içinde bulunduğu grubun normlarına uydurma eylemidir. Ortaya çıkması için 2 ana nedene indirgeyebiliriz: O…

Düşünüyorum, on binlerce yıl önce ya da ilk çağlarda anne-çocuk-sevgi üçgeni yerine aş-barınak-güvenlik üçgeni mevcut olsa gerek, bu korkular azaldıkça hayatımızda boşluklar hissetmeye başladık. O zamanlar annemiz, zor bulunan temel ihtiyaç olan yiyeceğimizi verse bizi sevdiğini düşünürdük. …

Özet: Regresyonu tanımlayıp Excel’de bir örnek üzerinde anlattıktan sonra Python ile giriş seviyesinde adım adım uyguladım.

realpython.com/linear-regression-in-python/*

Regresyon Nedir?

☞ Genel Tanım : Değişkenler arasındaki (bağımlı/bağımsız) ilişki gözlenerek tahminde bulunmak, değişkenlerin birbirleri üzerinde nasıl etkide bulunduğunu incelemek ve bilinmeyene dair çıkarım yapmak için regresyondan yararlanılır.

1 bağımlı ve 1 bağımsız değişken ile tahmin…

Özet: Birliktelik kurallarının gerçek hayattaki örneklerinden bahsedip market sepeti analizi ve Apriori algoritmasının ne olduğunu tanımlayacağım. Uygulama kısmında ise ilk olarak Excel üzerinden manuel olarak gösterip daha sonra R üzerinden makine öğrenmesi algoritması ile sonucu nasıl daha hızlı ve kolay bulduğumu göstermiş olacağım.

Birliktelik Analizi Kuralları Nedir?

Veride birbiriyle ilişkisi olan özelliklerin ortaya çıkarılmasını…

Paint ile oluşturduğum mini anlatım.

Aykırı değerler(Outliers), verimizin genel durumunun ‘aşırı’ alt ya da üstünde bulunan sayısal değerlerdir. Bir örnekle açıklayalım:

çocukBezPaketFiyatları=(78, 96, 61, 2, 85, 58, 430, 77) vektörüne kabaca baktığımızda gözümüze ilk olarak 2 ve 430 sayılarının çarpması muhtemeldir. Çünkü oraya oturmamış/ait değil gözüküyorlar ve vektörün konusuna baktığımızda da gerçek olmasının düşük olasılıkta…

Nedir? Veriyi, makinenin anlayacağı dilde yani kodlar yardımı ile makinenin deneyim/bilgi kazanmasını sağlıyoruz; makine de öğrendiklerinden bilinmeyene dair tahminde bulunuyor.

Makine öğrenmesine neden ihtiyaç duyarız?

Hayatın birbirinden farklı alanlarında saliseler içerisinde sorunumuza en uygun olan çözümleri üretiyor. O çözümü beğenmedin ve sana güvenilir gelmedi mi? …

Yıllardır gözümüzü korkuttukları “robotlar insanların yerine geçecek” klişelerinden öte; hayatımızı kolaylaştırmayı, bizi tamamlamayı amaçlayan yapay zekaya odaklanalım.

Robotların bizim yerimize geçeceğini neden klişe bulduğumu Ada Lovelace’in sözü ile aktarmak istiyorum: “Bir makina, sadece insanların onu özellikle yapması için programladıkları şeyi yaptığı sürece, insan gibi bir zekâya sahip olamaz.”

Benim açımdan…

Sokrates’e “Otuz Zalimler seni ölüme mahkum ettiler.” dedikleri zaman: “Doğa da onları!” demiş.

Yaşamak için tek bir sebep bulamamak, kötü düşüncelerle boğuşmaktan enerjinin tükenmesi, içini simsiyah hissetmek ve çok fazlası biriktiği halde, sol bilekteki damar göz kırptığı halde ölmekten çekinme hissini tattığımda bunun üzerine düşündüm.

Bilinmezlik

Ölümden sonranın, şu anki…

Fadime Akdoğan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store